Cjenik

CJENIK POSUDBE I USLUGA GRADSKE KNJIŽNICE „MATIJA VLAČIĆ ILIRIK“ ROVINJ

upisnina (do 2 naslova) = 100 kn
upisnina (3-5 naslova) = 150 kn
upisnina s povlasticom (do 2 naslova / učenici, studenti, nezaposleni,
umirovljenici) = 80 kn
upisnina za strane državljane = 200 kn
dnevna članarina * = 20 kn
mjesečna članarina = 30 kn
tromjesečna članarina = 50 kn

zakasnina (po danu i po knjizi) = 0,50 kn
zakasnina (za 1 CD/DVD po danu) = 5 kn

zakasnina (svaka opomena) = 30 kn
oštećenje knjige = 100 kn
rezervacija = 10 kn po naslovu / beletristika
rezervacija = 5 kn po naslovu / stručna literatura
međuknjižnična posudba = 50 kn + poštarina
nova članska iskaznica = 10 kn

korištenje interneta za članove = 15 kn / 60 min.
korištenje interneta = 30 kn / 60 min.
ispis 1 stranice s interneta ** = 1 kn
skeniranje i ispis 1 stranice = 5 kn

fotokopiranje *** 1/A4 = 1 kn
fotokopiranje 2/A4 = 1,50 kn
fotokopiranje 1/A3 = 2 kn
fotokopiranje 2/A3 = 3 kn

meki (spiralni) uvez maturalnih i diplomskih radnji = 15 kn / primjerak

– rok posudbe je 30 dana uz mogućnost produženja, osim lektire i rezervirane građe
– rok posudbe AV građe je 5 dana, bez mogućnosti produženja
– upisnina vrijedi godinu dana od dana upisa
– odrasle / punoljetne osobe upisujemo samo uz predočenje osobne isprave (osobna
iskaznica, putovnica…)
– malodobne osobe upisujemo uz predočenje osobne isprave roditelja/staratelja
– prigodom upisa, član je na knjižničarev upit dužan dati sve tražene podatke i jamčiti
njihovu točnost
– u slučaju gubitka knjige, član/korisnik dužan je kupiti novu knjigu
– član je obvezan člansku iskaznicu predočiti prigodom svakog dolaska u knjižnicu
____________

* osobe s prebivalištem (stalnim boravištem) izvan Rovinja, do povrata posuđene knjige/knjiga, u knjižnici obvezno ostavljaju jednu svoju važeću ispravu
** tiskamo najviše 10 stranica s interneta
*** fotokopiramo najviše 20 stranica

Rovinj, srpanj 2010.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga