Naslovi /

  U SNU

  27.2.2020

  Riječ je o memoarističkome djelu pisca, pravnika, nekadašnjega političara. Obuhvaćeni su proza, publicistika i polemični tekstovi jednoga od aktivista najvažnijega kulturnog projekta hrvatske Istre 20. stoljeća – Čakavskoga sabora...
  Više

  VELIKA LAŽ

  "Jasno je da svaka strategija za poraz fašističke ljevice mora početi raskrinkavanjem punih razmjera te velike laži. Takozvane antifašiste mora se raskrinkati kao fašiste, jer to i jesu."
  Više