CIJENA PROFITA

Joseph E. Stiglitz / Zagreb, Profil, 2020., XXXV + 349 str.

(People, power and profits – prev. Damir Biličić)

Nova knjiga nobelovca i jednoga od najznačajnijih svjetskih autoriteta u polju makroekonomije Josepha E. Stiglitza, prikazuje analizu sadašnjeg stanja globalnoga kapitalizma koji se nalazi u dubokoj krizi prouzročenoj preuzimanjem nadzora korporacija nad vladama. Autor analizira napad na pravosuđe, sveučilišta i medije, koji narušava same institucije koje su dugo bile temelj prosperiteta i demokracije. U prvome dijelu knjige pisac iznosi probleme koji su doveli do rastuće društvene nejednakosti dok u drugome nudi rješenja za ispravak liberalnog kapitalizma i kako ga pretvoriti u učinkovit i pravedan sustav. Cilj je autorov unaprijediti naše shvaćanje u vezi sa stvarnim izvorima bogatstva naroda te o tome kako možemo zajamčiti da će se jačanjem gospodarstva njegovi plodovi dijeliti ravnopravno.