IME “HRVAT” U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA

Mario Grčević / Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019., 291 str.

U knjizi se istražuje uporaba imenica koje označavaju ime etničke zajednice, pripadnika naroda ili narodnosne skupine (etnonim), odnosno pridjeva koji označavaju ime jezika (glotonim). Uporaba etnonima „Hrvat“ i glotonima „hrvatski“, ističe autor, u hrvatskoj općoj i književnojezičnoj povijesti poprilično je dobro istražena i opisana. Međutim, smatra, nedovoljno je istražena i opisana njihova uporaba u onim značenjima u kojima se odnose na pučanstvo koje se tijekom vremena nije integriralo ili se većinski nije integriralo u hrvatsku narodnosno-etničku zajednicu, a imalo je s Hrvatima djelomice zajedničku etnogenezu.