IL RITARDO – etc.

ZAKASNINA ZA POVRAT KNJIGA,
koji istječe tijekom razdoblja zatvorenosti Knjižnice,
NEĆE SE NAPLAĆIVATI.

Per il periodo di chiusura della Biblioteca
IL RITARDO NEL RICONSEGNARE DEI LIBRI
NON SARA’ ADDEBITATO.

Do 14. travnja obavljaju se redoviti knjižničarski poslovi, osim posudbe i povrata knjiga. Kontaktirati nas možete isključivo putem tel. br.: 813-010 i 840-212, ili e-poštom: knjiznica-rovinj@email.t-com.hr; ostale su obavijesti na mrežnim str.: www.gk-rovinj.hr; facebook.com/Knjiznica.Rovinj.

Hvala na razumijevanju.

Fino al 14 aprile vengono svolte tutte le attivita’ interne della Biblioteca, tranne il prestito e la restituzione dei libri. Potete contattarci solamente per il telefono: 813-010 e 840-212, oppure per e-mail: knjiznica-rovinj@email.t-com.hr; altre informazioni sui siti „web“: www.gk-rovinj.hr; facebook.com/Knjiznica.Rovinj.

Ringraziamo per la comprensione.