Mjesec hrvatske knjige 2013. – 15. XI. u 19 sati: JULIJANA MATANOVIĆ

M J E S E C
H R V A T S K E
K N J I G E
2 0 1 3.

PISAC U PROLAZU: JULIJANA MATANOVIĆ

Književni susret u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Grada Rovinja

Poštovani, pozivamo Vas na novi program u Mjesecu hrvatske knjige 2013., susret s književnicom Julijanom Matanović.

Matanovićeva je rodom šokačka Hrvatica, rođena u Gradačcu (Bosna i Hercegovina) 1959. godine. Od 1962. živi u Republici Hrvatskoj, odrastajući u Slavoniji. Studirala je jugoslavenske jezike i književnosti, doktorirala s temom Hrvatski povijesni roman XX. stoljeća, te kao izvanredna profesorica predaje na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Proza joj je prevedena na slovenski, njemački, slovački, češki, ukrajinski, makedonski i bugarski jezik. Napisala je više od dvjesto ogleda, eseja i književnih kritika. Suautorica je knjige kritičkih čitanja “Četiri dimenzije sumnje” (1988.) te autorica četiriju stručnih knjiga s područja književnopovijesne i književnokritičke problematike: “Barok iz suvremenosti gledat”, “Ključ za interpretaciju književnog djela – Ivan Gundulić”, “Prvo lice jednine”, “Lijepi običaji” i “Krsto i Lucijan”. Bestseleri su joj: “Zašto sam vam lagala” (1997.), “Bilješka o piscu” (2000.), “Kao da smo otac i kći” (2003.), “Laura nije samo anegdota” (2005.), “Knjiga od žena, muškaraca, gradova i rastanaka” (2009.), “One misle da smo male” (2012.) i “Samo majka i kći” (2012).

Predstavlja: Zoran Maljković

Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik”, petak, 15. studenoga s početkom u 19 sati.