50 VELIKIH MITOVA PSIHOLOGIJE

Scott O. Lilienfeld / Zagreb, Naklada Slap, 2018., 324 str.

(50 Great Myths of Popular Psychology – prev. Iva Žegura i Marija Škorić)

“Autori istražuju modernu popularnu psihologiju te znanstvenim dokazima opovrgavaju uobičajene psihologijske zablude i podučavaju razlikovanju činjenica od fikcije unutar popularne psihologije radi sprječavanja donošenja pogrešnih odluka. Riječ je o mitovima o snazi mozga, razvoju i starenju, pamćenju, inteligenciji i učenju, svijesti, emocijama i motivaciji, ponašanju u društvu i prema drugima, o ličnosti, duševnim bolestima, psihologiji i zakonu te psihološkom tretmanu.”