Naslovi / Prinove

  TRETMAN PTSP-a U PREDŠKOLSKE DJECE

  22.1.2019

  "Procjena i tretman posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) u vrlo mlade djece zahtijeva poseban pristup s obzirom na razvojne razlike u kognitivnim, jezičnim, emocionalnim i ponašajnim kapacitetima..."
  Više

  SVIJET JAZZA – OD ADORNA DO JOHNA ZORNA

  "Knjiga je antologija tekstova, priređivačev pokušaj da zainteresiranima ponudi dublji uvid u fenomen jazza te popuni praznine u literaturi o jazz glazbi na hrvatskome jeziku..."
  Više

  SAN OD TISUĆU LJETA

  "Pisac nikoga ne štedi; svi su onakvi kakvi doista jesu kad padnu maske – na tapeti su političari, državni službenici, poduzetnici, kriminalci i cajke, novinari, liječnici i taj mitski 'narod' koji šuti i trpi..."
  Više