AUTIZAM

Elizabeth Morling - Colleen O'Connell / Zagreb, Educa, 2018., 137 str.

(Supporting Children with Autistic Spectrum Disorders – prev. Marta Ferdebar)

Knjiga je namijenjena roditeljima, odgajateljima i pomagačima u dječjim vrtićima, učiteljima i nastavnicima u školama, pomoćnicima u nastavi, stručnim suradnicima – logopedima, psiholozima, pedagozima, edukacijskim rehabilitatorima i drugome školskom osoblju koje radi s djecom i učenicima s autizmom. Njezino je mjesto u svakoj školskoj, javnoj i gradskoj knjižnici.