BONTONČIĆ ZA SEDAM PATULJAKA

Ivanka Borovac / Zagreb, Turistička naklada, 2018., 32 str.

Patuljci silno žele na Snjeguljičinu zabavu, no lijepo ponašanje nije im jača strana. Može li ih Tonko Bontonko podučiti bontonu i nagovoriti Gospodina Finka da ih povede u dvorac?