PETO EVANĐELJE

ORAIĆ TOLIĆ, Dubravka / Zagreb, Naklada Ljevak, 2016., 308 str.

Svoj putopisni “mozaik posjećenih mjesta i putničkoga ozračja suvremenoga hodočašća u doba globalnoga nomadizma” po Svetoj zemlji autorica smješta u kontekst tradicije hodočašća koja je u kršćanstvu “stara koliko i sama religija”. Osobni dojmovi, maleni eseji iz povijesti religije i sakralne arhitekture, detalji iz putne svakodnevice smještaja i prijevoza izmjenjuju se s citatima iz Biblije i kulturološkim zapažanjima, te zajedno s priloženim fotografijama i zemljovidima tvore doživljajnu i informacijsku cjelinu.