JEDAN ČOVJEK: KLAUS KLUMP; STROJ JOSEPHA WALSERA

Gonçalo Manuel Tavares / Vuković & Runjić, Zagreb, 2017., 286 str.

(Un homem: Klaus Klump / A máquina de Joseph Walser – prev. Tanja Tarbuk)

Dvojica protagonista ne poznaju se, no njihove sudbine tvore skladan kontrapunkt. Ovaj književni diptih lucidno je promišljanje o smislu postojanja, povijesti, o dvostrukosti ljudskoga bića, sposobnoga za najbolje kao i za najgore.