MEDIJSKO RATOVANJE I FAŠIZACIJA DEMOKRACIJE

Mirko Štifanić / Zagreb, Despot Infinitus, 2018., 290 str.

…Taj se hibridni rat događa isključivo za korist partikularnih političkih interesa zamotanih u „brigu za zavičaj“ i „brigu za domovinu“, čime se osim vlastite devalvacije i prostitucije, novinarska struka, prema autorovu mišljenju, upušta u „fašizaciju medija“. To sve, nastavlja autor, potencijalno utječe na fašizaciju društva na lokalnoj i nacionalnoj razini, dok je ukupan finalni rezultat najgori zamisliv scenarij, a to je „uspon – novog fašizma.“ …Na tragu razotkrivanja bolne istine našeg doba da ništa ne može toliko naštetiti izvornim vrijednostima slobode mišljenja, ljudskih i građanskih prava, vjerskih i medijskih sloboda, nezavisnosti pravosuđa, autonomije sveučilišta, koliko njihova ideologizacija, te specijalnim interesima usmjerena politička manipulacija „u zavičaju“ i „u domovini“, ogleda se i najveći doprinos ove knjige. (Prof. dr. sc. Renato Matić)