NACIONALNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE U 21. STOLJEĆU

Ivan Pokaz / Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2019., 215 str.

Autori vođeni Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske iz 2017. godine u sedam poglavlja obrađuju važna područja za nacionalnu sigurnost Hrvatske u 21. stoljeću. Obrađuju normativni okvir, viziju razvoja i koordinaciju svih važnih čimbenika sustava nacionalne sigurnosti, način upravljanja državnom granicom u kontekstu sve većih zahtjeva, načine i modele razvoja obrambenih sposobnosti Hrvatske, energetsku sigurnost i trenutnu situaciju i perspektive koje stoje pred Hrvatskom, ojačavanje sustava civilne zaštite i dosadašnje mjere kojima je svrha prevencija nastanka velikih nesreća i katastrofa, mjere kojima je cilj smanjenje opasnosti od prijetnji terorizma i na kraju modele sprečavanja širenja ilegalnog oružja.