NAŠA STARA VJERA

KATIČIĆ, Radoslav / Zagreb, Matica hrvatska <i dr.>, 2017., VII + 235 str.

Peta knjiga filološke rekonstrukcije tekstova slavenske pretkršćanske starine tvori sintezu razmatranja predstavljenih u ranije objavljenim knjigama “Božanski boj”, “Zeleni lug”, “Gazdarica pred vratima” i “Vilinska vrata”. Autorova je nakana dati smislen sažetak svojih istraživanja starih slavenskih vjerskih sadržaja stavljenih ovdje u širi kontekst, te pregledom tradiranih elemenata te starine u običajima, svjetonazoru i osobito u jeziku, dati odgovore na pitanja što je za Slavene bila vjera prije prihvaćanja kršćanstva, što im je značila svetost, kakva je bila pretkršćanska obrednost, koja su bila glavna božanstva, te kakav je bio njihov međuodnos.