TRETMAN PTSP-a U PREDŠKOLSKE DJECE

Michael S. Scheeringa / Zagreb, Naklada Slap, 2019., 223 str.

(Treating PTSD in preschoolers: a clinical guide – prev. Nadežda Deša)

“Procjena i tretman posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) u vrlo mlade djece zahtijeva poseban pristup s obzirom na razvojne razlike u kognitivnim, jezičnim, emocionalnim i ponašajnim kapacitetima. Tretman takve djece mora biti prilagođen na način da oni i njihovi skrbnici mogu naučiti nove načine procesiranja i nošenja sa simptomima.
Ovaj priručnik daje i detaljne upute kako provoditi ovakav oblik KBT-a s mlađom djecom. Tehnike su uobičajene i potpuno jasne. Međutim, kliničke vještine potrebne za njihovu provedbu često su vrlo zahtjevne, stoga je ideja vodilja ovog priručnika prikazati jasne i specifične upute korak po korak. Na taj način se postižu najbolji rezultati.”