Sanja Pilić s rovinjskim učenicima u MMC-u 6. studenoga 2017.

Draga Sanja Pilić s rovinjskim učenicima (i knjižničarima) u MMC-u 6. studenoga 2017.