VEČER STIHA I GLAZBE U PARKU KNJIŽNICE – srijeda, 27. lipnja u 20 sati

Izvodeći ljubavnu i erotsku poeziju, nastupaju:

Riccardo Bosazzi, Nada Galant,  Milan Medak, Vesna Petrić Terzić, Tatjana Pokrajac-Papucci,  Alessandro Salvi, Željko Temunović Grof i Davor Terzić.