ČESTOTNI RJEČNIK HRVATSKOGA DJEČJEG JEZIKA

Gordana Hržica i dr. / Zagreb, Naklada Slap, 2021., 916 str.

Hrvatski jezik je mali europski jezik koji je još uvijek nedovoljno istražen kada se govori o procesima jezičnog usvajanja, stoga “Čestotni rječnik hrvatskoga dječjeg jezika” može biti od velike koristi svima koji se bave usvajanjem jezika i istražuju ga ili su usmjereni na jezične teškoće ili pak na sam proces ranog obrazovanja. Ovaj rječnik je prvi takav pokušaj da se sustavno, iako u relativno malom broju čestica, prikažu i analiziraju pojavnosti riječi i njihova obilježja koja zainteresiranim istraživačima daju, izravno ili neizravno, brojne informacije o procesu jezičnog usvajanja ili obrade. Rječnik je i dobrodošao priručnik za rad sa studentima radi njihova boljeg razumijevanja područja te za praktičan rad.