ČAKAVSKI SABOR 1970. – 2020.

Jelena Lužina - Milan Rakovac - Josip Šiklić / Žminj - Pula, Čakavski sabor i Istarski ogranak DHK, 2020., 496 str.

Riječ je o bogato ilustriranoj i iscrpnoj monografiji najvažnijega kulturnog projekta hrvatske Istre i istarskoga općenito u XX. stoljeću…