DOBA PODJELA

Tim Marshall / Zagreb, Znanje, 2021., 274 str.

(Divided – prev. Karlo Nikolić)

Autor piše o globalnoj prijetnji narušene klime, siromaštvu, mnogoljudnosti i dr., što bi moglo izazvati masovne migracije protiv kojih će biti nemoguće podizati zidove. Miješanje stanovništva, pri čemu neće biti bitnog narušavanja civilizacijskih normi domicilnog stanovništva, bit će moguće jedino uz kompromisna rješenja. Prateći brojne sukobe i svjedočeći mnogim podjelama među narodima, autor ukazuje na bitne probleme današnjih migrantskih kriza, ali i onih kroz povijest, koje nameću drugačije rješavanje istih problema.