PONOĆ U ČERNOBILU

Adam Higginbotham / Zagreb, Znanje, 2021., XVIII + 538 str.

(Midnight in Chernobyl – prev. Ruđer Jeny, Marija Perišić)

Nagrađivani britanski novinar Adam Higginbotham, služeći se znanstvenom metodologijom te uz pomoć arhivske građe i svjedočanstava preživjelih, iscrpno je obradio i prikazao černobilsku nuklearnu katastrofu. Knjiga je koncipirana u dva dijela. Kronološki u prvome dijelu knjige autor se bavi kontekstom oko izgradnje nuklearne elektrane u Černobilu i grada Pripjata opisujući tijek katastrofe i političku situaciju, dok se u drugome dijelu usredotočuje na događaje nakon eksplozije reaktora; evakuaciju područja te istragu i suđenje odgovornim osobama. Obiman dio knjige čine prilozi, koji uključuju autorovu bilješku, pojmovnik i iscrpnu bibliografiju.