TEORIJE DRUŠTVENOG SJEĆANJA

Barbara A. Misztal / Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2021., 262 str.

(Theories of social remembering – prev. Jasna Ćurković)

Autorica želi pokazati u kojoj mjeri istraživanje pamćenja dovodi u pitanje dosadašnja sociološka poimanja konstrukcije društvenih identiteta i sukoba. U svijetu nakon hladnog rata, sva društva, a osobito ona koja su nedavno proživjela teška „herojska” ili jednostavno kaotična razdoblja, nastoje tražiti istinu o svojoj prošlosti, no mjesta i simboli kolektivnih pamćenja, poput muzeja i spomenika, postaju sve više sporni, pa stoga pamćenje treba promatrati kao proizvod višestrukih konkurentskih diskursa.