BOKELJSKI ZAGOVORI: Tragom hrvatske baštine Boke kotorske

Vanda Babić Galić / Zagreb, V.B.Z., 2021., 187 str.

Boka kotorska danas je riznica hrvatske kulture, dragulj Crne Gore i stara kuća mnogih Hrvata Boke koji su jednom davno napustili svoj rodni prag. Od Herceg Novog do Perasta, preko Dobrote, Kotora, Prčanja, Tivta i Budve, krije se ta bogata hrvatska baština o kojoj skrbimo mi u matičnoj domovini i Crna Gora u čijim se granicama danas Boka nalazi. O Boki želimo govoriti s onoliko ljubavi koliko ona u sebi krije ljepote koju svaki čovjek treba upoznati da bi je znao cijeniti, ne samo kao nebeski dar, već kao podsjetnik na vremena u kojima je stari Bokež stvarao današnju sliku Boke.