Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga

IZVOD IZ PRAVILNIKA

 • upisnina vrijedi godinu dana od dana upisa
 • odrasle / punoljetne osobe upisujemo samo uz predočenje osobne isprave (osobna
  iskaznica, putovnica…)
 • malodobne osobe upisujemo uz predočenje osobne isprave roditelja/staratelja
 • prigodom upisa, član je na knjižničarev upit dužan dati sve tražene podatke i jamčiti njihovu točnost
 • odjednom se može posuditi 1-5 jedinica knjižne građe
 • knjižna građa posuđuje se na rok od 30 dana, s mogućnošću produljenja roka osobno, telefonski i e-mailom – osim lektire, rezervirane građe i AV-građe
 • zakasnina se plaća po knjizi i po danu, prema cjeniku
 • u slučaju gubitka knjige, član/korisnik je dužan kupiti novu knjigu
 • član je obvezan člansku iskaznicu predočiti prigodom svakog dolaska u knjižnicu