Iz Etičkoga kodeksa
Hrvatskoga knjižničarskog društva

Hrvatsko knjižničarsko društvo poziva knjižnične djelatnike da se u svome radu rukovode načelima navedenim u ovome Kodeksu, a ta su načela:

 1. najviša razina profesionalna djelovanja sukladno odgovarajućim međunarodnim i domaćim stručnim normama radi unapređivanja knjižničarske djelatnosti;
 2. razvitak i očuvanje intelektualnih sloboda pojedinaca te zaštita osnovnih demokratskih načela šire društvene zajednice;
 3. priznavanje prava na znanje i neometan pristup informacijama za sve;
 4. dostupnost različitih vrsta građe i izvora za sve skupine korisnika;
 5. poštivanje autorskoga prava;
 6. poštivanje privatnosti korisnika;
 7. zaštita i promicanje domaće/hrvatske i svjetske kulturne baštine…

Knjižnični djelatnici provedbu navedenih općih načela osiguravaju profesionalnim djelovanjem, osobito se u svome radu zalažući za:

 • jednak pristup informacijama za sve korisnike, bez obzira na njihova osobna obilježja, posebne potrebe, spol, nacionalnu pripadnost, vjeru, političko opredjeljenje i društveni status;
 • primjenu profesionalne prosudbe, bez utjecaja političkih, moralnih i vjerskih gledišta ili materijalna interesa;
 • suprotstavljanje cenzuri i neprihvaćanje bilo kojeg oblika cenzure;
 • poštivanje prava na povjerljivost i anonimnost korisnika;
 • čuvanje ugleda, dostojanstva i integriteta struke;
 • stalno stručno usavršavanje i profesionalno ponašanje, kako unutar struke tako i spram korisnika…