Cjenik

CJENIK POSUDBE I USLUGA GRADSKE KNJIŽNICE „MATIJA VLAČIĆ ILIRIK“ ROVINJ

upisnina (do 2 naslova) = 100 kn
upisnina (3-5 naslova) = 150 kn
upisnina s povlasticom (do 2 naslova / učenici, studenti, nezaposleni,
umirovljenici) = 80 kn
upisnina za strane državljane = 200 kn
dnevna članarina * = 20 kn
mjesečna članarina = 30 kn
tromjesečna članarina = 50 kn

za djecu predškolskog uzrasta upis je besplatan

zakasnina (po danu i po knjizi) = 0,50 kn
zakasnina (za 1 CD/DVD po danu) = 5 kn

zakasnina (svaka opomena) = 30 kn
oštećenje knjige = 100 kn
rezervacija = 10 kn po naslovu / beletristika
rezervacija = 5 kn po naslovu / stručna literatura
međuknjižnična posudba = 50 kn + poštarina
nova članska iskaznica = 10 kn

korištenje interneta za članove = 15 kn / 60 min.
korištenje interneta = 30 kn / 60 min.
ispis 1 stranice s interneta ** = 1 kn
skeniranje i ispis 1 stranice = 5 kn

fotokopiranje *** 1/A4 = 1 kn
fotokopiranje 2/A4 = 1,50 kn
fotokopiranje 1/A3 = 2 kn
fotokopiranje 2/A3 = 3 kn

meki (spiralni) uvez maturalnih i diplomskih radnji = 15 kn / primjerak

– rok posudbe je 30 dana uz mogućnost produženja, osim lektire i rezervirane građe
– rok posudbe AV građe je 5 dana, bez mogućnosti produženja
– upisnina vrijedi godinu dana od dana upisa
– odrasle / punoljetne osobe upisujemo samo uz predočenje osobne isprave (osobna
iskaznica, putovnica…)
– malodobne osobe upisujemo uz predočenje osobne isprave roditelja/staratelja
– prigodom upisa, član je na knjižničarev upit dužan dati sve tražene podatke i jamčiti
njihovu točnost
– u slučaju gubitka knjige, član/korisnik dužan je kupiti novu knjigu
– član je obvezan člansku iskaznicu predočiti prigodom svakog dolaska u knjižnicu
____________

* osobe s prebivalištem (stalnim boravištem) izvan Rovinja, do povrata posuđene knjige/knjiga, u knjižnici obvezno ostavljaju jednu svoju važeću ispravu
** tiskamo najviše 10 stranica s interneta
*** fotokopiramo najviše 20 stranica

Rovinj, srpanj 2010.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga

Dopuna cjeniku:

S obzirom na epidemiološke mjere i s njima u vezi djelomično ograničenje pružanja usluga članovima i korisnicima, a na temelju cjenika Gradske knjižnice – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Rovigno (od srpnja 2010.), mijenjaju se sljedeće stavke i uvjeti posudbe:

  1. godišnja upisnina (do 5 naslova odjednom) = 100 kn;
  2. god. upisnina (6 do 10 naslova odjednom) = 150 kn;
  3. god. upisnina s povlasticom (do 5 naslova odjednom / učenici, studenti, umirovljenici) = 80 kn;
  4. besplatan god. upis: za djecu predškolskoga uzrasta i nezaposlene.

Napomena:

  1. Iz fonda stručne literature moguće je odjednom posuditi do 5 (pet) knjiga;
  2. iz fonda dječje literature moguće je odjednom posuditi do 10 (deset) knjiga;
  3. rok posudbe ostaje 30 (trideset) dana, uz mogućnost jednoga (1) produljenja, osim rezervirane građe i lektire (odnosi se na a. i b. te na rezerviranu beletristiku);
  4. iz AV-fonda moguća je posudba do 5 (pet) jedinica odjednom, s rokom vraćanja od 10 (deset) dana;
  5. u stacionaru u Rovinjskom Selu (samo za mještane i uz besplatan upis) omogućuje se posudba do 5 (pet) knjiga odjednom na rok od 30 (trideset) dana, s mogućnošću jednoga (1) produženja.

Uvjeti vrijede od 15. veljače 2021.

Druga dopuna cjeniku:

Točka 3. Dopune cjeniku od 15. veljače 2021. mijenja se i glasi:
3. Godišnja upisnina s povlasticom (do 5 naslova odjednom / učenici, studenti, umirovljenici – uz predočenje dokaza o učeničkome, studentskome i/ili umirovljeničkome statusu) = 50 kn.

Besplatan upis i dalje ostaje za djecu predškolskoga uzrasta i nezaposlene (uz predočenje dokaza o nezaposlenosti).

Uvjeti vrijede od 30. srpnja 2021.