Javna nabava

IZ ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11.), Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj objavljuje

OBAVIJEST

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno zakonskoj obvezi, ova se obavijest objavljuje na internetskoj stranici naručitelja, Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“.